Landelijke diakendag

Home Agenda Landelijke diakendag

In 2019 stonden we als deputaatschappen DMZ en Bijzondere Noden met diakenen uit het hele land stil bij de onderschatte roeping van het diakenambt.

Dit jaar willen we ons op de Landelijke Diakendag bezinnen op de opdracht die diakenen bij hun bevestiging meekrijgen: …de uiterlijke gift, maar ook troostelijke redenen…. Het diakenambt: een dubbele opdracht!

Aanmelden voor deze dag (vanaf 10 juni) kan via de website.

Programma

Opening: ds. C. Van Ruitenburg

Workshopronde 1: Het diaconale takenpakket

Maaltijd (aanvang 17.30 uur)

Hoofdlezing: ds. J.B. Huisman: ‘Het diakenambt: een dubbele opdracht’.

Workshopronde 2: Het diaconale takenpakket 

Nevenlezing: ‘Daad en Woord in het Midden-Oosten’

Terug naar overzicht agenda