Bijeenkomst diakenen classis Goes, Middelburg en Tholen

Home Agenda Bijeenkomst diakenen classis Goes, Middelburg en Tholen

Als diaken mee op huisbezoek. Wat is de taak van de diaken? En wat van de ouderling? Waar houdt de taak
van de diaken op bij pastorale bezoeken / rouwbezoeken / bezoeken waar gezinsproblematiek is.

Daarover wordt een bijeenkomst belegd voor alle (contact)diakenen uit de classes Goes, Middelburg en Tholen.

Ds. C. van Ruitenburg uit Tholen hoopt deze avond te spreken. Naast de contactdiakenen zijn ook alle andere ambtsbroeders hartelijk welkom.

De bijeenkomst wordt gehouden in het kerkgebouw te Goes. Aanmelden kan via de link hiernaast.

Terug naar overzicht agenda